ثبت نام

در صورتی که خدمات آموزشگاه مجازی وافل را مورد نیاز خود می یابید با تکمیل فرم عضویت می توانید از مزایای اعضا وب سایت برخوردار شوید. مشتریان وافل می توانند با تکمیل فرم زیر و دریافت کد تخفیف از تمام خدمات وافل با تخفیف استفاده نمایند.

کد تخفیف از طریق ایمیل برای متقاضیان ارسال می شود و مشتریان می توانند در سفارشات خود با درج کد تخفیف از ۵ تا ۲۰ درصد تخفیف در سفارشات خود برخوردار شوند و به عنوان مشتریان ویژه شناخته می شوند. 

نکته: کد تخفیف تنها به افرادی تعلق می گیرد که تراکنش مالی تا ۲۰۰ هزار تومان در بخش ترجمه در یک ماه داشته باشند.

نکته: کد تخفیف تنها به افرادی تعلق می گیرد که تراکنش مالی تا ۳۰۰ هزار تومان در بخش آموزش زبان در یک ماه داشته باشند.

نکته: کد تخفیف تنها به افرادی تعلق می گیرد که تراکنش مالی تا ۱ میلیون تومان در بخش ارشد در ۶ ماه داشته باشند.

نکته: کد تخفیف خود را می توانید در هنگام ثبت سفارش در فیلد مشخص شده در هر بخش وارد کنید. 

نکته: کد تخفیف تا دو سال از زمان صدور اعتبار خواهد داشت و افراد می توانند از تخفیف در خدمات مختلف وافل استفاده نمایند. 

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره موبایل (الزامی)

تحصیلات (الزامی)

رشته تحصیلی (الزامی)

محل زندگی (الزامی)